Seznam změn

 • Verze pro Android
 • Verze pro iOS
1.6.6 (17.6.2024)
 • Oprava chyby: Pád aplikace při otevření mapy
1.6.5 (26.4.2024)
 • Možnost používat aplikaci bez přihlášení
 • Oprava chyby: Neúspěšné přihlášení se správným heslem
1.6.4
 • Možnost přidání WMS vrstvy v uživatelském rozhraní pomocí načtení z portálu Stromy pod kontrolou
 • Oprava chyby: Nefunkční WMS vrstva
 • Oprava chyby: Problémy s přístupem k úložišti na starých verzích Androidu
1.6.3 (27.8.2023)
 • Možnost stažení zálohy projektu z SPK
1.6.2 (10.3.2023)
 • Úpravy zadávání číselných hodnot
1.6.1 (26.7.2022)
 • Hodnota modified_by se nyní ukládá při přidání fotky ke stromu a zmáčknutí tlačítka Kontrola.
 • Doplnění nových druhů doprovodných organismů
1.5.10 (24.11.2021)
 • Doplnění nových druhů doprovodných organismů
1.5.9 (28.9.2021)
 • Oprava překladů
1.5.8 (24.9.2021)
 • Aktualizace překladů
1.5.7 (18.6.2021)
 • Při otevření stromu/skupiny z katalogu nenastavovat příznak ignorování legendy
1.5.6 (31.5.2021)
 • Nahrávání stromů do/ze schránky
1.4.2
 • Opravy chyb.
1.4.1
 • Přidány WMS s polskou katastrální a leteckou mapou.
 • Aktualizace překladů.
 • Drobné opravy.
1.4.0
 • Drobné opravy.
1.3.9
 • Aktualizace překladů.
1.3.8
 • Aktualizace překladů.
1.3.7
 • Možnost přidávat fotografie k doprovodným organismům.
 • Přidána možnost archivace záznamu o doprovodném organismu.
 • Ke stromu jde přidat více záznamů o doprovodném organismu se stejným druhem.
 • Ukládání indetifikace uživatele, který změnil záznam o stromu (údaje stromu, změna pozice, změna ošetření, doprovodných organismů).
 • Fotografie se nyní ukládají ve velikosti 800px.
1.3.5 (r9318, v38)
 • Byla doplněna možnost vytváření záloh projektu na Google Drive. Při zálohování projektu si uživatel vybere, jestli chce zálohovat na Google Drive nebo přímo na zařízení. Při zálohování na Google Drive je soubor se zálohou uložen do složky bonsai-exports. Při zálohování na zařízení je souborse zálohou uložen do složky /sdcard/bonsai/exports/. Při obnovení zálohy projektu si uživatel vybere, jestli chce obnovit zálohu z Google Drive nebo ze zařízení. Pokud si vybere obnovu z Google Drive, jsou mu nabídnuty soubory ze složky bonsai-exports. Pokud si vybere obnovu ze zařízení, jsou mu nabídnuty soubory ze složky /sdcard/bonsai/exports. Kvůli zálohování na Google Drive je nově požadováno povolení k vyhledávání účtu na zařízení.
 • V editační aktivitě stromu se nad ikonou pro výběr obrazovky s ošetřeními zobrazí kolečko s počtem navržených ošetření a nad ikonou pro výběr doprovodných organismů se zobrazí kolečko s počtem záznamů.
 • Aplikace byla upravena, aby fungovala i na tabletech s o něco menší úhlopříčkou než 10,1 palce (10 palců nebo 9,7 palce) a jiným poměrem stran než 16:9.
 • Do informací o vybraném stromu v mapě bylo přidáno datum kontroly.
 • Funkce přechodu na strom v mapě se zadaným číslem nebo RFID, která doteď fungovala jen pro aktuální plochu, byla rozšířena na čísla a RFID v celém projektu. Po otevření dialogu je uživatel vyzván k zadání čísla nebo RFID a pomocí tlačítka vybere, jestli chce přejít na strom se zadaným číslem v aktuální ploše nebo na strom se zadaným číslem v projektu nebo na strom se zadaným RFID. Pokud při přechodu na strom se zadaným číslem v projektu existuje víc stromů se stejným číslem v různých plochách, je zobrazen dialog se seznamem těchto stromů a uživatel si vybere, na který konkrétní strom chce přejít.
 • Byla opravena chyba při mazání záznamů o doprovodných organismech.
1.3.3 (r9143, v36)
 • Do dialogu pro výběr z předdefinovaných poznámek bylo přidáno tlačítko Zrušit.
1.3.2 (r9129, v35)
 • Byla přidána možnost předefinovat číselníky a názvy uživatelských políček pro jednotlivé projekty.
 • Editace poznámky u stromu pomocí předefinovaných poznámek byla upravena tak, aby bylo možné vybrat více poznámek najednou. Uživatelské rozhranní dialogu, ve kterém se poznámky vybárají, se možná bude měnit podle výsledků testování.
 • Ošetření v editační aktivitě stromu se řadí podle stavu.
 • Při mazání projektu se zobrazí dialog s indikací průběhu mazání.
 • Opravy drobných chyb.
1.3.1 (r9018, v34)
 • Data navržení ošetření, která jsou ve stavu 'navržené', jsou aktualizovány podle posledního data kontroly.
 • Ikona zpět v akční nástrojové liště (lišta u horního okraje obrazovky) se nyní vrací na předchozí aktivitu místo na projektový dashboard.
 • Při editaci objektu v mapě se mapová aktivita uchová v paměti a po ukončení editace se znovupoužije.
1.3.0 (r8960, v33)
 • Oprava pádu aplikace.
1.2.10 (r8914, v31)
 • Po dlouhém nepoužívání aplikace mohly nastat problémy s připojením k serveru při nahrávání projektů.
 • Oprava údajů u předdefinovaných WMS vrstev.
 • Taxony stromů v katalogu v levém sloupci mohly zabírat dva řádky.
1.2.9 (r8890, v30)
 • Aplikace je nyní připravena k použití na Android Nougat (verze 7).
 • U některých projektů nefungovalo správně zálohování a obnova.
 • Zobrazování statistik pro projekt, skupinu ploch a plochu v katalogu se nyní zobrazuje na žádost uživatele po kliknutí na tlačítko. Okamžité načítání působilo problémy u velkých projektů.
 • Byla přidána možnost smazat WMS vrstvy.
 • Byla přidáno zobrazení plocha stromové skupiny do mapy a katalogu.
 • Byla přidán překlad do francouzštiny.
 • Byla přidána základní verze dávkové kontroly dat projektu. Zatím se kontrolují rozměry stromů. Jde o experimentální vlastnost, jejíž přesné fungování se bude ještě měnit.
 • Rozsáhlé stromové skupiny se nezobrazovaly, pokud jejich střed byl mimo aktuální výřez mapy.
 • Byly aktualizovány některé popisky číselníkových hodnost.
1.2.7 (r8788, v28)
 • Opravy malých chyb.
1.2.6 (r8710, v27)
 • Byl přidán italský překlad.
1.2.5 (r8706, v26)
 • Přechod do mapy z katalogu a obráceně nefungoval správně.
1.2.4 (r8664, v25)
 • Náhledy fotografií v editační aktivitě stromu a skupiny je možné zvětšit na celou obrazovku. První dotykem se náhled vybere, druhým dotykem se zvětší a třetí dotyk náhled zase zmenší.
 • Nastavení průhlednosti offline map bylo přesunuto do nastavení mapových vrstev.
 • Offline mapy nefungovaly správně.
 • Opravy malých chyb.
1.2.3 (r8623, v24)
 • Byla aktualizována mapová komponenta. Starší verze aplikace bohužel nebudou správně fungovat.
 • Do katalogu byla přidána možnost mazání připojených fotografií.
 • Pokud není vybraný aktuální projekt není možné přejít do mapy.
1.2.2 (r8493, v23)
 • Mezi technologie pro skupiny stromů byly přidány SK-RTPP, SK-RTHL, SK-RTZP
1.2.1 (r8469, v22)
 • Komunikace se serverem nyní probíhá přes HTTPS.
 • V editační aktivitě stromu do záložky Hodnocení přidat pod poznámku widget foťáku (jako je v záložce Dendrometrie)
 • Položka nabídky Smazat projekt byla přesunuta pryč od položky Zálohovat projekt, aby se předešlo nechtěnému smazání projektu.
 • Při editaci Spotřeby času nefungovalo tlačítko +.
 • Nešlo editovat existující doprovodné organismy.
 • Nešlo mazat existující doprovodné organismy.
 • Byla vypuštěna automatická logika pro výběr světlé nebo tmavé varianty WMS.
1.2.0 (r8409, v21)
 • Nastavení základní podkladové mapy, WMS vrstev a offline map bylo sloučeno do jedné obrazovky.
 • Byla přidána funcionalita pro ignorování legendy podle UDP. Je možné nastavit, aby po otevření stromu v mapě byla nastaven příznak, který způsobí, že tento strom nebude vyznačen legendou podle UDP i kdyby splňoval podmínku legendy. Tyto příznaky je možné hromadně odstranit pro plochu, skupinu ploch nebo celý projekt.
 • Byla přidána možnost vytvoření tiskové sestavy stromu. Aplikace odešle na server žádost o vytvoření sestavy, server sestavu vytiskne, odečte 1 nebo 2 kredity a upozorní uživatele emailem, že sestava je hotová. Stromy, pro které byla sestava vytvořena, nebudou počítány při uvolnění inventarizace.
 • Panel pro rychlý vyplnění hodnot z minulých ošetření nyní zahrnuje jen navržená ošetření a umožňuje různá řazení.
 • K ošetřením byla přidána políčka pro spotřebu práce, materiálu a času.
 • Byla přidána předdefinovaná WMS se silnicemi a dálnicemi v ČR.
 • Do editační aktivity stromu bylo přidáno číslo v ploše.
 • Do názvu souboru se zálohou projektu byla přidána časová známka.
 • WMS vrstvy je možné řadit.
1.1.7 (r7918, v18)
 • Byly doplněny předdefinované poznámky.
1.1.6 (r7913, v17)
 • Nabídka již vyplněných hodnot při zadávání uživatelských políček by se měla otevírat rychleji.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.
1.1.5 (r7888, v16)
 • Uživatel může přesunout stromy do jiné plochy.
 • Při vytváření projektu je možné vybrat systém jednotek - metrický nebo imperiální.
 • Byly aktualizovány překlady.
 • Byly aktualizovány předdedinované poznámky.
 • Předdefinované WMS vrstvy v mapě je nyní možné zapínat/vypínat pomocí ikony v horní nástrojové liště.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.
1.1.1 (r7622, v12)
 • Uživatel může přesunout plochu do jiné skupiny ploch.
 • V mapě je možné zobrazit jako průhlednou vrstvu katastrální mapu ČR. Vrstvu je možné zapnout/vypnout v nastaveních.
 • Když se přihlásí uživatel, jehož účet je přiřazen jen k jenomu partnerskému nebo arboristickému účtu, je tento účet automaticky vybrán.
 • Byla opravena chyba, kvůli které se někteří uživatelé nemohli přihlásit (nebylo možné vybrat arboristický/partnerský účet).
1.0.9 (r7515, v10)
 • Ze zálohy projektu jsou již importovány i fotky.
 • Na úvodní stránce je zobrazeno číslo verze aplikace.
 • Další malá vylepšení.
 • Bylo opraveno několik chyb způsobujících páad aplikace.
1.0.8 (r7402, v9)
 • Je možné vypnout kreslení okrajů korun.
 • Je možné nastavit tloušťku záměrného kříže (který se používá při editaci pozic a tvarů v mapě).
 • Je možné nastavit barvu záměrného kříže.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.
1.0.7 (r7339, v8)
 • Aplikaci je možné stáhnout pouze do tabletu.
 • Při zadávání delších čísel do některtých vstupních polí se mohlo stát, že část čísla nebyla vidět. Velikost textu by nyní měla přizpůsobit políčku.
1.0.6 (r7333, v7)
 • Tlačítko s nápovědou nyní otevře v prohlížeči tuto stránku.
 • Další drobná vylepšení.
1.0.5 (r7329, v6)
 • Je možné obnovit projekt přímo ze souboru ZIP.
 • Jméno aplikace bylo změněno na StromyPodKontrolou.
 • Další drobná vylepšení.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.
1.0.4 (r7231)
 • Export/import projektu byl přejmenován na zálohování/obnovení projektu, což více odpovídá účelu této funce.
 • Pokud je strom uložen přímo ze záložky s rozměry stromu, je vybrán v mapě.
 • Byla adstraněna funkce obnovení databáze. Již není potřeba.
 • Byla prodloužena doba vypršení při nahrávání projektu na server.
 • Stromy a skupiny se někdy správně nezobrazovaly v mapě, pokud byla zanpnuta možnost zobrazení bezpečnostních vazeb a bylo slabé internetové připojení.
 • Vzdálenost od posledního uzlu při editaci tvaru skupin nebyla počítáno správně.
1.0.2.f (r7081)
 • Soubor ZIP s exportovaných projektem je nyní ukládán do složky /sdcard/bonsai/exports/.
 • Export projektu byl přepsán, aby byl spolehlivější.
 • Kódy ošetření v kartě hodnocení nebyly občas vidět celé.
 • Popisky stromových skupin se nezobrazovaly v mapě.
 • Vstupní políčka v záložce s rozměry stromové skupiny nebyly správně zarovnány.
 • Doprovoný organismus, který byl přidán jako první, se někdy nezobrazil hned v seznamu a uživatel musel přejít do jiné záložky a vrátit se zpět.
 • Byl doplněn překlad některých řetězců.
1.0.2.e
 • Byl přidán lotyšský překlad.
 • Pokud je v tabletu nastaveno použití jazyka, jehož překlad není obsažen v aplikaci, použije se anglický překlad.
1.4.2 (2.4.2024)
 • Překlep v nastavení
1.4.1 (3.1.2024)
 • Další úpravy pro správně pozicování mapy v iOS 17
1.3.9 (21.12.2023)
 • Doplnění volitelného potvrzovacího dialogu k funcionalitě Kopírování ze schránky.
  • Zapnutí potvrzovacího dialogu: Nastavení > Editace > Příprava > Potvrzovat kopírování ze schránky
 • Úprava pozicování mapové komponenty kvůli problému v iOS 17
1.3.8 (17.11.2023)
 • V některých případech nefungovaly kontroly fotek
1.3.7 (16.11.2023)
 • Opravy překlepů
Verze 1.3.6 (18.8.2023)
 • Volitelné zobrazení historie změn stromů na SPK.
  • Při aktualizaci inventarizace je možné zobrazit změny, které byly u stromu provedeny na SPK.
  • Zapnutí zobrazení historie: Nastavení > Projekt > Předvolby > Načítat záznamy změn z SPK
  • Zobrazuje se katalogu.