Aplikace pro Stromy pod kontrolou

Aplikace na sběr dat

Aplikace pro tablety, která umožňuje arboristům efektivně vytvářet inventarizace stromů a předávat je majiteli.

Aplikace na správu dat

Aplikace pro mobilní telefony, která umožňuje vlastníkům stromů a arboristům v terénu efektivně pracovat s daty o stromech na portále Stromy pod kontrolou.