Aplikace StromyPodKontrolou pomáhá profesionálním arboristům vytvářet hodnocení stromů včetně lokalizace v mapě, doporučených ošetření a přehledu doprovodných organismů. Data je možné nahrát na portál StromyPodKontrolou.cz, kde si je arborista může prohlížet a mírně upravovat (nahrávání fotek, ...). Nahranou inventarizaci je možné uvolnit pomocí kreditu, který lze koupit v rámci aplikace přes Google Play, přes platební bránu nebo na fakturu. Uvolněnou inventarizaci lze k dalšímu zpracování exportovat do Shapefile nebo XLS. Inventarizaci lze také uveřejnit na portále a přiřadit ji klientovi. K přihlášení do aplikace je nutný arboristický účet na portálu StromyPodKontrolou.cz, který je možné zřídit zdarma.

Vlastnosti

S aplikací StromyPodKontrolou můžete

 • sbírat rozměry stromů a jejich hodnocení,
 • zadávat doporučená ošetření stromů,
 • zaznamenávat doprovosné organismy,
 • zálohovat a obnovovat data,
 • nahrávat posbíraná data na portál StromyPodKontrolou.cz,
 • zveřejnit inventarizaci na portálu StromyPodKontrolou.cz,
 • stáhnout si inventarizaci v různých formátech.

Seznam změn

Verze 1.3.3 (r9143, v36)

 • Do dialogu pro výběr z předdefinovaných poznámek bylo přidáno tlačítko Zrušit.

Verze 1.3.2 (r9129, v35)

 • Byla přidána možnost předefinovat číselníky a názvy uživatelských políček pro jednotlivé projekty.
 • Editace poznámky u stromu pomocí předefinovaných poznámek byla upravena tak, aby bylo možné vybrat více poznámek najednou. Uživatelské rozhranní dialogu, ve kterém se poznámky vybárají, se možná bude měnit podle výsledků testování.
 • Ošetření v editační aktivitě stromu se řadí podle stavu.
 • Při mazání projektu se zobrazí dialog s indikací průběhu mazání.
 • Opravy drobných chyb.

Verze 1.3.1 (r9018, v34)

 • Data navržení ošetření, která jsou ve stavu 'navržené', jsou aktualizovány podle posledního data kontroly.
 • Ikona zpět v akční nástrojové liště (lišta u horního okraje obrazovky) se nyní vrací na předchozí aktivitu místo na projektový dashboard.
 • Při editaci objektu v mapě se mapová aktivita uchová v paměti a po ukončení editace se znovupoužije.

Verze 1.3.0 (r8960, v33)

 • Oprava pádu aplikace.

Verze 1.2.10 (r8914, v31)

 • Po dlouhém nepoužívání aplikace mohly nastat problémy s připojením k serveru při nahrávání projektů.
 • Oprava údajů u předdefinovaných WMS vrstev.
 • Taxony stromů v katalogu v levém sloupci mohly zabírat dva řádky.

Verze 1.2.9 (r8890, v30)

 • Aplikace je nyní připravena k použití na Android Nougat (verze 7).
 • U některých projektů nefungovalo správně zálohování a obnova.
 • Zobrazování statistik pro projekt, skupinu ploch a plochu v katalogu se nyní zobrazuje na žádost uživatele po kliknutí na tlačítko. Okamžité načítání působilo problémy u velkých projektů.
 • Byla přidána možnost smazat WMS vrstvy.
 • Byla přidáno zobrazení plocha stromové skupiny do mapy a katalogu.
 • Byla přidán překlad do francouzštiny.
 • Byla přidána základní verze dávkové kontroly dat projektu. Zatím se kontrolují rozměry stromů. Jde o experimentální vlastnost, jejíž přesné fungování se bude ještě měnit.
 • Rozsáhlé stromové skupiny se nezobrazovaly, pokud jejich střed byl mimo aktuální výřez mapy.
 • Byly aktualizovány některé popisky číselníkových hodnost.

Verze 1.2.7 (r8788, v28)

 • Opravy malých chyb.

Verze 1.2.6 (r8710, v27)

 • Byl přidán italský překlad.

Verze 1.2.5 (r8706, v26)

 • Přechod do mapy z katalogu a obráceně nefungoval správně.

Verze 1.2.4 (r8664, v25)

 • Náhledy fotografií v editační aktivitě stromu a skupiny je možné zvětšit na celou obrazovku. První dotykem se náhled vybere, druhým dotykem se zvětší a třetí dotyk náhled zase zmenší.
 • Nastavení průhlednosti offline map bylo přesunuto do nastavení mapových vrstev.
 • Offline mapy nefungovaly správně.
 • Opravy malých chyb.

Verze 1.2.3 (r8623, v24)

 • Byla aktualizována mapová komponenta. Starší verze aplikace bohužel nebudou správně fungovat.
 • Do katalogu byla přidána možnost mazání připojených fotografií.
 • Pokud není vybraný aktuální projekt není možné přejít do mapy.

Verze 1.2.2 (r8493, v23)

 • Mezi technologie pro skupiny stromů byly přidány SK-RTPP, SK-RTHL, SK-RTZP

Verze 1.2.1 (r8469, v22)

 • Komunikace se serverem nyní probíhá přes HTTPS.
 • V editační aktivitě stromu do záložky Hodnocení přidat pod poznámku widget foťáku (jako je v záložce Dendrometrie)
 • Položka nabídky Smazat projekt byla přesunuta pryč od položky Zálohovat projekt, aby se předešlo nechtěnému smazání projektu.
 • Při editaci Spotřeby času nefungovalo tlačítko +.
 • Nešlo editovat existující doprovodné organismy.
 • Nešlo mazat existující doprovodné organismy.
 • Byla vypuštěna automatická logika pro výběr světlé nebo tmavé varianty WMS.

Verze 1.2.0 (r8409, v21)

 • Nastavení základní podkladové mapy, WMS vrstev a offline map bylo sloučeno do jedné obrazovky.
 • Byla přidána funcionalita pro ignorování legendy podle UDP. Je možné nastavit, aby po otevření stromu v mapě byla nastaven příznak, který způsobí, že tento strom nebude vyznačen legendou podle UDP i kdyby splňoval podmínku legendy. Tyto příznaky je možné hromadně odstranit pro plochu, skupinu ploch nebo celý projekt.
 • Byla přidána možnost vytvoření tiskové sestavy stromu. Aplikace odešle na server žádost o vytvoření sestavy, server sestavu vytiskne, odečte 1 nebo 2 kredity a upozorní uživatele emailem, že sestava je hotová. Stromy, pro které byla sestava vytvořena, nebudou počítány při uvolnění inventarizace.
 • Panel pro rychlý vyplnění hodnot z minulých ošetření nyní zahrnuje jen navržená ošetření a umožňuje různá řazení.
 • K ošetřením byla přidána políčka pro spotřebu práce, materiálu a času.
 • Byla přidána předdefinovaná WMS se silnicemi a dálnicemi v ČR.
 • Do editační aktivity stromu bylo přidáno číslo v ploše.
 • Do názvu souboru se zálohou projektu byla přidána časová známka.
 • WMS vrstvy je možné řadit.

Verze 1.1.7 (r7918, v18)

 • Byly doplněny předdefinované poznámky.

Verze 1.1.6 (r7913, v17)

 • Nabídka již vyplněných hodnot při zadávání uživatelských políček by se měla otevírat rychleji.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.

Verze 1.1.5 (r7888, v16)

 • Uživatel může přesunout stromy do jiné plochy.
 • Při vytváření projektu je možné vybrat systém jednotek - metrický nebo imperiální.
 • Byly aktualizovány překlady.
 • Byly aktualizovány předdedinované poznámky.
 • Předdefinované WMS vrstvy v mapě je nyní možné zapínat/vypínat pomocí ikony v horní nástrojové liště.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.

Verze 1.1.1 (r7622, v12)

 • Uživatel může přesunout plochu do jiné skupiny ploch.
 • V mapě je možné zobrazit jako průhlednou vrstvu katastrální mapu ČR. Vrstvu je možné zapnout/vypnout v nastaveních.
 • Když se přihlásí uživatel, jehož účet je přiřazen jen k jenomu partnerskému nebo arboristickému účtu, je tento účet automaticky vybrán.
 • Byla opravena chyba, kvůli které se někteří uživatelé nemohli přihlásit (nebylo možné vybrat arboristický/partnerský účet).

Verze 1.0.9 (r7515, v10)

 • Ze zálohy projektu jsou již importovány i fotky.
 • Na úvodní stránce je zobrazeno číslo verze aplikace.
 • Další malá vylepšení.
 • Bylo opraveno několik chyb způsobujících páad aplikace.

Verze 1.0.8 (r7402, v9)

 • Je možné vypnout kreslení okrajů korun.
 • Je možné nastavit tloušťku záměrného kříže (který se používá při editaci pozic a tvarů v mapě).
 • Je možné nastavit barvu záměrného kříže.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.

Verze 1.0.7 (r7339, v8)

 • Aplikaci je možné stáhnout pouze do tabletu.
 • Při zadávání delších čísel do některtých vstupních polí se mohlo stát, že část čísla nebyla vidět. Velikost textu by nyní měla přizpůsobit políčku.

Verze 1.0.6 (r7333, v7)

 • Tlačítko s nápovědou nyní otevře v prohlížeči tuto stránku.
 • Další drobná vylepšení.

Verze 1.0.5 (r7329, v6)

 • Je možné obnovit projekt přímo ze souboru ZIP.
 • Jméno aplikace bylo změněno na StromyPodKontrolou.
 • Další drobná vylepšení.
 • Bylo opraveno několik malých chyb.

1.0.4 (r7231)

 • Export/import projektu byl přejmenován na zálohování/obnovení projektu, což více odpovídá účelu této funce.
 • Pokud je strom uložen přímo ze záložky s rozměry stromu, je vybrán v mapě.
 • Byla adstraněna funkce obnovení databáze. Již není potřeba.
 • Byla prodloužena doba vypršení při nahrávání projektu na server.
 • Stromy a skupiny se někdy správně nezobrazovaly v mapě, pokud byla zanpnuta možnost zobrazení bezpečnostních vazeb a bylo slabé internetové připojení.
 • Vzdálenost od posledního uzlu při editaci tvaru skupin nebyla počítáno správně.

1.0.2.f (r7081)

 • Soubor ZIP s exportovaných projektem je nyní ukládán do složky /sdcard/bonsai/exports/.
 • Export projektu byl přepsán, aby byl spolehlivější.
 • Kódy ošetření v kartě hodnocení nebyly občas vidět celé.
 • Popisky stromových skupin se nezobrazovaly v mapě.
 • Vstupní políčka v záložce s rozměry stromové skupiny nebyly správně zarovnány.
 • Doprovoný organismus, který byl přidán jako první, se někdy nezobrazil hned v seznamu a uživatel musel přejít do jiné záložky a vrátit se zpět.
 • Byl doplněn překlad některých řetězců.

1.0.2.e

 • Byl přidán lotyšský překlad.
 • Pokud je v tabletu nastaveno použití jazyka, jehož překlad není obsažen v aplikaci, použije se anglický překlad.

Kontakt

Adresa:SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, Česká republika
E-mail:podpora@stromypodkontrolou.cz